Üzent az ELTE alkotmányjogi tanszéke a listázó Figyelőnek: ez a diktatúra sajátja

Bibó István idézetével válaszoltak Schmidt Mária lapjának. 

A Figyelő friss számában jelent meg az a "tényfeltáró" cikk, amelyben több tucat nevet soroltak fel, olyanokét, akik a kormány szerint "Soros zsoldosai". A listában több, már elhunyt személy is szerepel. Listázták Chikán Attilát, az első Orbán-kormány miniszterét is, aki a Hír Tv-ben elcsukló hangon nyilatkozott az ügyről.

Erre válaszolt az ELTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszéke. Írásukat Bibó István egyik idézetével kezdték: "a szabadságszerető ember (...) szem előtt tartja, hogy az egyik ember ellen akár társadalmi helyzete, akár származása, akár neme vagy kora címén elkövetett minden sérelem mindenki más szabadságát és méltóságát veszélyezteti."

Majd hozzáteszik, az Alaptörvény XV. cikkét minden újságnak és újságírónak ismernie és tisztelnie kell. (Az Alaptörvényben ezen a helyen többek között arról ír a jogalkotó, hogy a törvény előtt mindenki egyenlő, Magyarország pedig az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.)

2018. április 12-én a Figyelő c. lap név szerint listázott egyetemi oktatókat, civil szervezetek munkatársait – köztük kollégáinkat –, akik szakmai tevékenységét politikai alapon ítéli el. A listázás a diktatórikus rendszerek sajátja. Demokratikus társadalmakban nyílt, a résztvevők számára egyenlő feltételeket biztosító vitában kell megjeleníteni a nézetkülönbségeket. A megbélyegzés minden formája elfogadhatatlan, az kizárólag gyűlöletkeltésre alkalmas. Demokratikus kötelességünk kiállni kollégáink és minden megbélyegzett személy mellett. Elhatárolódunk a politikai alapú megbélyegzéstől és gyűlöletkeltéstől, egyben határozottan kérjük a demokratikus diskurzus visszaállítását.

Forrás: HVG