Itt a bevándorlási különadó: a támogatások negyedét kérik

Benyújtotta a kormány a parlamentnek azt az adócsomagot, amelyben egy teljesen új és szokatlan adónemet is bevezetnének: a 25 százalékos bevándorlási különadót.

Az adó kivetésének indoklásában leírják, szerintük vannak bizonyos szervezetek, amelyek a bevándorlást különféle eszközökkel segítik, miattuk pedig több pénzt kell fordítani a közös kasszából határvédelemre. A kormány úgy véli, hogy a "közös teherviselés elvével nem egyeztethető össze", hogy az egész társadalom viselje azokat a költségeket, amelyeket ezek a szervezetek okoznak a tevékenységükkel, indokolt rájuk különadót kivetni, és legalább részben abból finanszírozni ezeket a többletköltségeket.

Az adókötelezettség kiterjed "a Magyarországon zajló bevándorlást segítő tevékenység anyagi támogatására, függetlenül a támogató és a bevándorlást segítő szervezet honosságától". Továbbá az érintett, "Magyarországon bejegyzett szervezet működésének anyagi támogatására is", függetlenül attól, hogy a szervezet hol folytatja tevékenységét.

 

Mi számít bevándorlást segítő tevékenységnek? A javaslat szerint ide tartoznak:

  • a bevándorlás előmozdításával összefüggő médiakampányok, médiaszemináriumok folytatása, az abban való részvétel
  • hálózatépítés és működtetés
  • a bevándorlást pozitív színben feltüntető propaganda tevékenység,

ha ezeket a bevándorlás ösztönzése érdekében végzik.

Bevándorlás pedig eszerint "emberek véglegesnek szánt áttelepülése lakóhelyük szerinti országból más országba." A bevándorlás fogalmába nem tartozik bele a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek áttelepülése.

Fotó: Födes András

A kormány szerint az adó alapja és mértéke igazodik ahhoz a hatáshoz, amit a bevándorlást segítő szervezet fejt ki. "Ezért az adó alapja az anyagi támogatás, például az átutalt pénzösszeg, juttatott ingóság összege".

  • Az adó alanya elsődlegesen a támogatást nyújtó szervezet, amely egyben legkésőbb a támogatás átadását követő hónap 15. napjáig (az adóbevallására nyitva álló törvényes határidő utolsó napjáig) köteles nyilatkozni a támogatás címzettje felé, hogy a bevándorlási különadó kötelezettségét teljesítette.
  • Ha a támogató szervezet e nyilatkozattételt elmulasztja, a támogatás címzettje (a bevándorlást segítő tevékenységet végző szervezet) válik adóalannyá. Ebben az esetben a támogatás nyújtását követő második hónap 15. napjáig kell az adót megállapítani, bevallani és megfizetni. Az adó önadózással teljesítendő, azaz az adóalanynak kell megállapítania a fizetési kötelezettséget, bevallania és megfizetnie azt.
  • Ha nem fizetnek, a NAV végez ellenőrzést, szankcionál és hajtja be a meg nem fizetett adóösszeget.
  • Nem minősül adóalanynak a párt és a pártalapítvány, illetve az a szervezet sem, amelynek mentességét nemzetközi szerződés vagy viszonosság biztosítja.

Borítókép: menekültek Berkasovónál 2015 októberében. Fotó: Huszti István / Index.

 Forrás: Index