A népszerű irodalomkönyvek szerzője nem engedi, hogy az állam dolgozza át műveit

„Nincs az a pénz” – mondta Pethőné Nagy Csilla mesterpedagógus, a pécsi Babits Mihály Gyakorlógimnázium tanára, a befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő módszer egyik hazai megalkotója.

Lekerülnek Pethőné Nagy Csilla művei a tankönyvjegyzékről, mert nem hagyta, hogy nélküle dolgozzák át őket, a többek közt általa is bírált Nemzeti alaptanterv mentén. A Magyar Narancs információi szerint az Oktatási Hivatal régi és új könyveket egyaránt felhasznál az új, vitatott NAT bevezetése kapcsán. Az év elején fel is keresték Pethőné Nagy Csilla tankönyvírót, aki nem engedte át a szerzői jogokat az államnak, azt mondta, nincs az a pénz. Igaz, konkrét árajánlatot nem kapott, az OH arra kérte, jelölje meg, mit tartana a szerzői jogai eladásáért méltányos összegnek.

Azt nem ajánlották fel, hogy én dolgozhatom át a könyveket. A válaszon nem volt mit gondolkodni. Ez a tankönyvsorozat pedagógiai, tantárgypedagógiai, módszertani és irodalomelméleti szempontból is tudományos paradigmákhoz pozicionálja magát, minden szempontból nagyon tudatosan építkezik. Ilyen tankönyv megírására elég kevesen készültek fel, nem garantálható a minőség megmaradása az átdolgozásoknál, és ezt semmiképp nem akartam kockáztatni – válaszolta Pethőné a Narancs.hu kérdésére.

A portál arra is kíváncsi volt, ha januárban ismerte volna a NAT-ot, mit felelt volna:

Ez a NAT szakmailag vállalhatatlan, elavult, szerzőelvű, az irodalmat szemelvénynek, szemléltetésnek tekinti, a kronológiát teszi kizárólagos szervezőelvvé, mennyiségi szemléletű, kizárja a kortárs irodalmat. Pedagógiai-módszertani dilettantizmusa, előíró, utasító jellege is szembeötlő.

A jelenleg is tanárként dolgozó Pethőné nem bánja, hogy eddig tartott könyvei élettartama, szerinte tankönyveivel a lehető legszélesebb tanítási lehetőségekig elment, egyetért azzal, hogy a 21. század új megoldásokat kíván, viszont ezeket a reformálásokat nem ebben a rendszerben látja.

A szerző sorozatának első darabjai 2001-ben jelentek meg a piacon, végzős gimnazistáknak íródtak. Becslése szerint évfolyamonként 20 ezer diák olvassa a tankönyveit.

2014-ben, miután a Nemzeti Tankönyvkiadó jogutódját megvásárolta az állam, a piacot korlátozó jogszabályok miatt Pethőné könyvei – versenytársak nélkül – kivételezett helyzetbe kerültek, amelyet nem tartott helyesnek.

Rossz, hibás felfogás az, hogy akkor teszünk eleget a tanuláshoz való egyelő hozzáférés elvének, ha mindenki ugyanazt kapja – nyilatkozta.

A választási lehetőségek száma olyannyira lecsökkent, hogy a középiskolai irodalomoktatásban a Pethőné-féle könyveken kívül csak Mohácsy Károly Színes irodalom sorozatát találjuk meg, illetve a 9. osztályban elérhető „egy állami fejlesztésű, új generációsnak nevezett tankönyv is”.

Mohácsy Színes irodalom-sorozatát tavaly vásárolta meg a magyar állam, Pethőné az 1978-as tantervhez született sorozatot már akkor is elavult szemléletűnek ítélte. Úgy gondolja, a NAT ellen az egyetlen kapaszkodó az elhivatott magyartanárok személye. A tanárnő korábban az új NAT-ot az „az irodalomtanítás Mohácsának” nevezte.

Forrás: HVG.hu