Kata összefoglaló: Ilyen lesz a kivéreztetett adónem szeptembertől, ezt tehetik az ebből kiesők

Alapvetően változik meg a kisvállalkozók és kisvállalkozások legnépszerűbb adózási formája 2022. szeptember elsejétől. Összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat, változásokat, és azt is, mit tehetnek azok, akik szeptembertől már nem katázhatnak.

Mi a kata?

A kisadózó vállalkozások (vállalkozók) tételes adója (kata) egy kedvezményes adózási forma, amellyel a kisvállalkozók és kisvállalkozások egy havi fix adóösszeg befizetésével leróják a legfontosabb közterheiket, és minimális adminisztrációval végezhetik a tevékenységüket.

A 2012-ben bevezetett adózási módot a 2012. évi CXLVII. törvény szabályozza. E helyébe lép a parlament által 2022. július 12-én elfogadott új törvény a kisvállalkozók tételes adójáról, amelynek legfontosabb szabályai szeptember 1-jén lépnek hatályba.

Ki lehet katás?

2022. augusztus 31-ig:

 • az egyéni vállalkozó
 • az egyéni cég
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság
 • ügyvédi iroda

2022. szeptember 1-től:

 • főfoglalkozású egyéni vállalkozó

A katás (a taxisok kivételével) nem szerezhet bevételt az adózás rendjét szabályozó törvény (Art). szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is). Csak magánszemélyeknek értékesíthet vagy szolgáltathat, cégeknek, jogi személyeknek nem. Ha mégis szerez bevételt cégektől vagy jogi személyektől (kiállít nekik számlát), akkor automatikusan elveszti a kata jogosultságát a bevétel megszerzését megelőző nappal - figyelmeztet a Bank360.hu a nagyon szigorú új szabályra.

A kata összege

2022. augusztus 31-ig:

 • főállásúnak nem minősülő kisadózó után havi 25 ezer forint
 • főállású kisadózó után havi 50 ezer forint
 • főállású kisadózó után magasabb ellátási alap fejében havi 75 ezer forint

2022. szeptember 1-től:

 • havi 50 ezer forint mindenkinek

Kata bevételi határ

2022. augusztus 31-ig:

 • A katásnak évi 12 millió forintos nettó árbevételig a tételes adón kívül nincs más fizetnivalója. Évi 12 milliós árbevétel fölött azonban a különbözet után 40 százalékos adót kell fizetnie. Ha valaki nem teljes évet katázik, akkor a 12 millió forintot időarányosan, havi egymillió forintjával kell figyelembe venni. Ugyanazon adóalanytól érkező évi 3 millió forintnál magasabb bevétel esetén a 3 millió forint feletti részre 40 százalék plusz adót kell fizetnie annak, akitől a bevétel származik.
 • A katás 12 milliós nettó árbevételig bejelentkezhet alanyi áfamentességre.

2022. szeptember 1-től:

 • A katásnak évi 18 millió forintos nettó árbevételig a tételes adón kívül nincs más fizetni valója. Évi 18 milliós árbevétel fölött azonban a különbözet után 40 százalékos adót kell fizetnie. Ha valaki nem teljes évet katázik, akkor a 18 millió forintot időarányosan, havi másfélmillió forintjával kell figyelembe venni. (Nincs ügyfelenkénti éves 3 millió forintos határ.)
 • A katás 12 milliós nettó árbevételig bejelentkezhet alanyi áfamentességre.

Kata befizetése és bevallása

2022. augusztus 31-ig:

 • A kata tételes adóját minden tárgyhónap utáni hónap 12. napjáig kell befizetni. A 40 százalékos extra adót a tárgyévet követő kata-bevallással együtt február 25-ig kell befizetni. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a bevallást és a befizetést a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni. Ha 2022. szeptember 1-ével megszűnik a katás státusza a vállalkozásnak, az augusztusra vonatkozó katát még meg kell fizetni.

2022. szeptember 1-től:

 • A kata tételes adóját minden tárgyhónap utáni hónap 12. napjáig kell befizetni. A 40 százalékos extra adót a tárgyévet követő kata-bevallással együtt február 25-ig kell befizetni. Ha az adóalanyiság év közben szűnik meg, a bevallást és a befizetést a megszűnést követő 30 napon belül kell megtenni.

Katával bevallottnak és kifizetettnek minősülő adók és közterhek

2022. augusztus 31-ig:

 • vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó
 • társasági adó
 • személyi jövedelemadó és járulékok
 • szociális hozzájárulási adó

2022. szeptember 1-től:

 • vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó
 • saját maga után fizetendő személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék
 • szociális hozzájárulási adó

A katást megillető ellátások és a katás jövedelme

2022. augusztus 31-ig:

A katás biztosítottnak minősül, ez alapján jogosult az állami ellátásokra. Az ellátások számításának alapja havonta 108 ezer forint. Magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 179 ezer forint.

Jövedelemigazolási szempontból a katás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka minősül jövedelemnek. Több tag esetén annak fejenként egyenlő része, de legalább a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és a havi minimálbér szorzata.

2022. szeptember 1-től:

A katás biztosítottnak minősül, ez alapján jogosult az állami ellátásokra. Az ellátások számításának alapja havonta 108 ezer forint. Jövedelemigazolási szempontból a katás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka minősül jövedelemnek.

Bevételek nyilvántartási kötelezettsége

2022. augusztus 31-ig és 2022. szeptember 1-től:

A katás kisadózónak csak bevételi nyilvántartást kell vezetnie. Ebben időrendben, folyamatosan, ellenőrizhető módon nyilván kell tartania minden olyan adatot, amely adókötelezettsége teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges.

A bevételi nyilvántartás vezetési kötelezettséget azonban a törvény szerint teljesítettnek kell tekinteni, ha a katás kisadózó az általa kiállított nyugtákat, számlákat teljeskörűen megőrzi és ezen dokumentumokból a bevétel megszerzésének időpontja hitelt érdemlően megállapítható. A nyilvántartást az adóévét követő 5. naptári év végéig kell megőrizni.

Utóbbi lehetőséggel nincs szükség külön nyilvántartásra, és mivel sokan már e-számlát állítanak ki, az ehhez használt rendszer (esetleg éppen a NAV-é) tartalmazza ezeket – írja a Bank360.hu.

Bejelentkezés a katára

2022. augusztus 31-ig:

A kata szerinti adózás választását be kell jelenteni a NAV-nak. Ezt akkor is megtehetjük, ha a bejelentést megelőzően az adóévre az szja szerinti átalányadózást választott.  A bejelentését követő hónap első napjától adózunk kata szerint.

2022. szeptember 1-től:

Ahhoz, hogy valaki szeptember 1-től is katás maradhasson vagy azzá váljon, az ehhez szükséges NAV-os nyilatkozattal 2022. augusztus 1-jétől teheti meg. A 2022. szeptember 25-éig megtett nyilatkozat alapján a katás adóalanyiság 2022. szeptember 1-jétől jön létre.

Ezt követően a főszabály érvényesül, miszerint a bejelentését követő hónap első napjától adózunk kata szerint. Ezt akkor is megtehetjük, ha a bejelentést megelőzően az adóévre az szja szerinti átalányadózást választott.

Mi lesz azzal, aki nem lehet katás szeptember 1-től?

Ha valakinek megszűnik a katázási lehetősége 2022. szeptember 1-től, mert nem főállású egyéni vállalkozó, vagy az, de nem tudja vállalni, hogy csak magánszemélytől szerez bevételt, a következőket teheti:

 • Ha cégként működik, akkor automatikusan a társasági adó hatálya alá kerül szeptember 1-től annak összes könyvelési és adózási következményeivel.
 • Cégként bejelentkezhet a kisvállalati adó (kiva) hatálya alá, és ezután így adózhat. Ha ez számára megfelelő, akkor ezt érdemes még augusztusban megtenni, hogy ne kerüljön át automatikusan a társasági adóba. Ettől függetlenül ezt később is megteheti. A kivát is az a törvény szabályozza, ami szeptember 1-ig a katát.
 • Ha egyéni vállalkozó, akkor a 2022. adóévre 2022. október 31-éig jelentheti be, hogy áttér az szja szerinti átalányadózásra. Ennek hiányában a normál szabályok szerint fog adózni egyéni vállalkozóként.
 • Ha eddig valaki cégként katázott, akkor szeptembertől az is egy lehetőség a katázás folytatására, hogy főállású egyéni vállalkozóvá válik. (Természetesen csak akkor, ha garantálni tudja, hogy kizárólag magánszemélyeknek dolgozik.). Ebben az esetben ott marad viszont a cége, annak összes költségével, adminisztrációs terhével. Ha ezt már nem akarja fenntartani, akkor egyszerűsített végelszámolással meg is szabadulhat tőle.

Forrás: HVG