Számos, Magyarországot érintő kötelezettségszegési eljárás kapcsán hozott döntést az Európai Bizottság. Az ügyek egy része a bíróságon folytatódik, a kettős üzemanyagárak és a gabonakiviteli tilalom miatt pedig megkezdődik a jogsértési eljárás.

Számos, Magyarországot érintő kötelezettségszegési eljárás kapcsán hozott döntést az Európai Bizottság. Az ügyek egy része a bíróságon folytatódik, a kettős üzemanyagárak és a gabonakiviteli tilalom miatt pedig megkezdődik a jogsértési eljárás.

A gyermekvédelmi törvény módosításai miatt, a melegeket a pedofilokkal összemosó részek kapcsán tavaly megindított eljárás során nem sikerült a Bizottság számára elfogadható magyarázatokat adni a magyar hatóságoknak, ezért a brüsszeli testület pert indított az Európai Bíróságon. A Klubrádió frekvenciáról való megfosztása kapcsán is az uniós bíróságon kell számot adnia Magyarországnak.

Ami a részleteket illeti, a Bizottság úgy határozott, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot egy, a szexuális irányultság és a nemi identitás alapján hátrányos megkülönböztetést alkalmazó magyar jogszabály miatt. A Bizottság álláspontja szerint a törvény sérti a belső piaci szabályokat, az egyének (különösen az LMBTIQ-személyek) alapvető jogait, valamint – ezen alapvető jogok tekintetében – az uniós alapértékeket. A magyar törvény kiemelten foglalkozik – a megfogalmazás szerint – „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást” népszerűsítő vagy megjelenítő tartalmakkal, és a 18 éven aluliak számára megtiltja, illetve korlátozza az ilyen tartalmakhoz való hozzáférést.

A magyar hatóságok nem adtak kellőképpen megnyugtató választ a Bizottság esélyegyenlőséggel és az alapvető jogok védelmével kapcsolatos aggályaira, és nem vállaltak semmilyen kötelezettséget az összeférhetetlenség orvoslására. A Bizottság leszögezi, hogy a gyermekek védelme elsődleges fontossággal bír az EU és tagállamai számára. A magyar törvény azonban olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek nem indokolhatók ezen alapvető érdek előmozdításával, vagy pedig aránytalanok a kitűzött cél eléréséhez.

A Klubrádió frekvenciája kapcsán adott magyar válaszok nem oszlatták el azokat az aggályokat, hogy a magyar Médiatanács erősen megkérdőjelezhető indokokra hivatkozva elutasította a Klubrádió rádióspektrum-használatra vonatkozó kérelmét. A Bizottság álláspontja szerint Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy a Klubrádió rádióspektrum-használati jogainak megújítása kapcsán aránytalan és átláthatatlan feltételeket támasztott.

A Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy tegyen eleget az ivóvíz-irányelvben előírt követelményeknek. Az irányelv értelmében a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az emberi fogyasztásra szánt víz egészséges és tiszta legyen. A Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását követő átmeneti mentességi időszak lejárta után a Bizottság vizsgálatot folytatott le, amely kimutatta, hogy Magyarországon 66 ivóvíz-ellátási körzet nem felel meg az ivóvízről szóló irányelvnek. Emiatt egy eljárás indult hat évvel ezelőtt, mindezek ellenére 13 ivóvíz-ellátási körzet az arzén és a bór tekintetében továbbra sem felel meg az ivóvízről szóló irányelvnek. A Bizottság ezért úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt intéz Magyarországhoz, vagyis megindítja a jogsértési eljárás.

Szintén kötelezettségszegési eljárást indult Magyarország ellen a belső piaci szabályokkal ellentétes intézkedések bevezetése miatt. Az ok, hogy Magyarország eltérő üzemanyagárakat szab meg a külföldi rendszámmal, illetve a magyar rendszámmal rendelkező járműveknek.

A Bizottság felszólítja a magyar hatóságokat, hogy tartsák be az áruk és szolgáltatások – köztük a közlekedési szolgáltatások – szabad mozgására, a letelepedés szabadságára, a polgárok és a munkavállalók szabad mozgására, a megkülönböztetésmentesség elvére, valamint az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti értesítési szabályokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket. Úgy vélik, hogy az egyoldalú nemzeti szintű lépések és a megkülönböztető bánásmód alkalmazása ellentétes az egységes piacon belüli szabad mozgás elvével, és nem jelenthet megoldást.

És kötelezettségszegési eljárást indult a gabonaexportra vonatkozóan bevezetett előzetes bejelentési rendszer miatt. A Bizottság álláspontja szerint az intézkedés összeegyeztethetetlen a közös piacszervezésre vonatkozó uniós szabályokkal, illetve a kivitelre vonatkozó közös szabályokkal. A Bizottság érvelése szerint a magyar intézkedés nem indokolható az uniós szinten elérendő különleges gazdasági célkitűzések nemzeti szintű követésével, és egyébként jelenleg semmi nem teszi szükségessé az EU-n belüli gabonaellátás biztonságát célzó beavatkozást.

Ugyancsak eljárások indultak olyan ügyekben, amelyekben Magyarország nem, vagy nem megfelelő módon ültette át az uniós jogot.

A hivatalos felszólításokra a magyar kormány két hónapos válaszadási határidőt kapott.

Forrás: HVG