Nincs több botrány: mostantól köz nélkül is lehet közmeghallgatást tartani

A csütörtök esti Magyar Közlönyben jelent meg egy új kormányrendelet, ami lehetővé teszi, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban kötelezően megtartandó közmeghallgatások a jövőben az érintettek személyes megjelenése nélkül is megtarthatók

– írja a 444.

A közmeghallgatás egyáltalán nem unalmas intézmény, a debreceni CATL akkumulátorgyár környezetvédelmi engedélyeztetéséről szóló januári közmeghallgatás például botrányba fulladt, a tömeg percenként szakította félbe kiabálással, fújolással az előadást, a főispánt pedig lehazaárulózták.

A jövőben hasonló jelenetekre nem nagyon lehet majd számítani, miután a kormány csütörtöki rendelete értelmében mostantól a köz részvétele nélkül is megtartható a közmeghallgatás. És akkor hol mondhatja el a fontos közigazgatási hatósági eljárások kapcsán a véleményét a lakosság? A rendelet szerint így fog kinézni mostantól egy közmeghallgatás:

  • Elég lesz, ha az eljáró hatóság (tehát a jogszabályban közmeghallgatás megtartására kijelölt szerv) a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat –, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. A hatóság a közmeghallgatás eredményessége érdekében más alkalmas eszközt – így különösen helyi műsorszóró szolgáltatást, interaktív kommunikációt lehetővé tevő információtechnikát, hirdetményi vagy közösségi felületeket – is igénybe vehet.
  • A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel.
  • Ezután az eljáró a hatóság a beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását közzéteszi a honlapján. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, a hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet.

De az önkormányzatok is megúszhatják a lakossági fórumokat, a rendelet szerint ugyanis a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható.

Sőt, a társasházaknak sem kell aggódniuk mostantól: a társasházi közgyűléseken az érintett a jogait személyes megjelenés helyett „elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével gyakorolhatja” a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon.

Forrás: Telex