Regős Róbert: Még meddig? (IX.)

Még meddig veszik el az ünnepeinket?

Nálunk, a családban volt, aki látványosan nem, volt, aki látványosan sokat beszélt róla. Ebből a kettőből kellett összegyúrnom aztán a magamét, mert a tankönyveknél mindig hitelesebbek a személyes meghallgatások és a megosztott emlékek. Így adódott, hogy számomra október 23-a az összefogás, a demokrácia, a szólás- és sajtószabadság, valamint a jogegyenlőség – egyetemes történeti léptékkel is mérhető – kitüntetett napja.

robi3
S persze kitüntetett napja a magyar történelemnek is. Olyan, amelyhez foghatót aligha találni a magyar történelemben ’56 előtt. Azóta pedig, fájjon bármennyire is, a közelébe sem jutottunk mindannak, amit akkor elért Magyarország. Mára aztán eljutottunk az október 23-hoz való méltatlanság eddigi mélypontjára. Se összefogás, se demokrácia, se szólás-, se sajtószabadság, se jogegyenlőség.

 

Az ünnep „komolyságát” tökéletesen jelzi, hogy egy, amúgy újabban helikopterrel repdeső miniszter tíz percet késhet a nemzeti lobogó felvonásának ceremóniájáról. A hazai közélet elsilányosodásának mindenki számára érzékelhető tünete az is, ahogy a habókos, nagyszájú rezsibiztos súlyos jogkövetkezményekkel fenyegetheti meg jó előre a véleményüknek fütyüléssel hangot adni szándékozók tömegét.

robi4
Létezik-e összefogás ott, ahol a bocskaiba öltözött történész a Kossuth tér peremén vérző fejjel sípolva tudja csak a világba kürtölni, hogy nem tetszik neki a rendszer? A rezsim otrombaságát és gátlástalanságát mindezen túl talán semmi nem jellemzi jobban, minthogy épp az ünnep előtt pár nappal sikerült elérnie a szabad sajtó egyik utolsó védőbástyájának, a Népszabadságnak az elhallgattatását.

A jogegyenlőségről meg csak annyit, hogy Orbán holdudvarának egyebek mellett sikerült igazolnia Orwellt is: az egyenlők között mindig vannak egyenlőbbek. Hálásak ezeknek így legfeljebb azért lehetünk, mert segítik mélyebben megérteni ’56 szellemét. Mintha talán csak azért tennék mindazt, ami ellen az ország annak idején egy emberként fellázadt, hogy most újra nemet mondhassunk mindeme gyalázatra.

robi1
Csoda, ha ilyen körülmények között a demokratikus kutyát sem érdekli, hogyan próbálják emberközelbe hozni október 23-át egy leginkább Kleinheislerre emlékeztető fiúcska felolvasásával? Ha hányni kell attól, ahogy Orbán görcsösen igyekszik legitimálni magát a lengyel államfő méltatlan szerepeltetésével? Ahogy az arcán egyre gyakrabban feltűnő torz mosollyal, önelégülten élvezi az alattvalók ütemes Viktor, Viktor, Viktor kiáltásait? Itt már teljesen mindegy, miről papol az övéi előtt. Rémséges elődökre emlékeztetve rekedten ordibál, s ha teheti, mindent kétszer mond. „A lengyelek … a lengyelek.” Összefüggéstelenül ordít Brüsszel elszovjetesedéséről, mintha e szavak jelentenének bármit is. Miközben a Duna Televízió technikai bravúrjának köszönhetően a néző szinte semmit nem hall abból, ahogy a tér szélén állók füttykoncertje közepette folyamatosan skandálják, hogy maffia - maffia, demokráciát - demokráciát, Orbán takarodj - Orbán takarodj, helikopter - helikopter, tolvaj vagy - tolvaj vagy, ő szinte eszelősen leplezi le magát, s szól ki a tömegnek: a kommunizmus azért füttyögetni még vissza-visszajár. A szavaiból ismét hiányzik minden rendszer. Ő jutott nekünk. Ő beszél itt ’56-ról.

Közben az ellenzéki rendezvényen az egyik szónok arról beszél, hogy Magyarország ma a világ egyik legszomorúbb országa. Azt hiszem, igaza lehet. Egy másik pedig arról, hogy ötszáz napra, félretéve minden ellentétet és sértettséget, össze kellene fogni, mert csak így lehet megbuktatni ezt az embert nyomorító rendszert. Igaza lehet neki is. Mert a szégyenteljes népszavazástól távol maradt árva milliókat ma nincs, aki egységes erővé fogná össze. Csak hát mindezek egyelőre szavak csupán, azokkal meg tele a padlás.

De ha így megy tovább – előbb vagy utóbb – lesöprik azt is. Közben meg egyre hidegebben fújnak a szelek, s a szépséges szabadságdalunkból tudjuk jól, azok nem jót jelentenek.